מגילת אסתר רומזת לתקופה שבה ההנהגה האלוהית תהייה גם היא נסתרת

כ"ז שבט תשע"ה
מה משמעות המשתה ? מה מדיניות אחשוורוש וכיצד איימה ושתי על מדיניות זו ?

מומלץ בשבילך