הקדשת שיעור

"מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל"

ב' סיון תשע"ה
ספר במדבר פרק א' פסוק ג'

מומלץ בשבילך