מבושה לשובה והלבנה - על עבודת הבושה ביום הכיפורים

ח' תשרי תשע"ו

מומלץ בשבילך