הקדשת שיעור

מאבק ישראל ומצרים , בירור כח התמימות בנפש

מומלץ בשבילך