לשון הרע ולשון הטוב

כ"ד אדר ב תשע"ו

מומלץ בשבילך