"לריח שמניך טובים" - כוונת ההדלקה בשמן

כ"ג כסלו תשע"ח
מהו ההבדל הפנימי בהדלקה בשמן. מהי עדיפות שמן הזית דווקא. אילו תכונות יש בשמן הפועלות על המדליק. כוונת ההדלקה על פי פנימיות בעניין השמן.

מומלץ בשבילך