לפני ה'

ו' שבט תשע"א
העלאת ארון ה' לעיר דוד מלווה בטראומה לאומית קשה , אשר גומרת לדוד לתשובה גדולה ביחס הכהונה והמלכות

מומלץ בשבילך