לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל

00:00:00
א' אדר תשע"ט
על פי דרשת רבי שמלאי במסכת ברכות דף לב'

מומלץ בשבילך