הקדשת שיעור

"לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל"

כ"ח טבת תשע"ה

מומלץ בשבילך