"לעבור את מעבר יבק" - מהו מעבר זה בנפש ?

י"ד כסלו תשע"ט
מה באה החסידות לחדש? כיצד חיים בעולם של אורות דתהו בכלים דתיקון. דרוש נפלא של אדמו"ר הזקן לפרשת וישלח מספר למעשה את סיפורה של תנועת החסידות

מומלץ בשבילך