"לנוכח אשתו" - על זוגיות יהודית מתוקנת דרך יצחק ורבקה

כ"ז חשון תשע"ט
יצחק ורבקה מהווים עבורנו את הדגם לזוגיות יהודית מתוקנת . לימוד בעקבות מערכות היחסים המיוחדות בין יצחק לרבקה.

מומלץ בשבילך