"למשיחו לכורש" - בכל עושה הקב"ה את שליחותו אפילו בגוי

כ"ד סיון תשע"ה
פרק מד' פסוק כז'

מומלץ בשבילך