הקדשת שיעור

למרות שמזונותיו של אדם קצובים יש להתנהל כלכלית בצורה נבונה

מומלץ בשבילך