הקדשת שיעור

"למנצח לעבד ה' לדוד" - מה השבח המיוחד בלהיות עבד ה' ?

מומלץ בשבילך