הקדשת שיעור

למה צריך כסף?

י"ג תמוז תשע"ה
***לעילוי נשמת רות בת הרב מנחם יהושע*** מסילת ישרים פרק א': ספר מסילת ישרים של הרמח''ל מדבר על תפקיד האדם בעולם. אדם כל חייו עמל בעבודת ה', אך קודם אדם צריך לדעת מהי עבודת ה'. אומר הרמח''ל שההנאות הן זמניות וחולפות, אך ההנאה האמיתית היא להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו. הנאה זו היא נצחית והיא בעולם הבא. המטרה כאן היא לא הנאה שטחית אלא התעלות של הנשמה. ההנאה האמיתית אמנם היא רק בעולם הבא, אך העולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא ויש לנו תפקיד בעולם הזה כדי שנוכל לזכות בעולם הבא, ''היום לעשותם ומחר לקבל שכרם''. המטרה בעולם הזה היא להתעלות עד שיזכה האדם לחיי העוה''ב. אדם שמבזבז את הזמן על הנאות זמניות בעוה''ז מפסיד את העוה''ב שלו. מטרת האדם היא לעשות מצוות כדי להידבק בקב''ה. האדם צריך להשתמש בבחירה החופשית בצורה מושכלת כדי להתמודד עם מסיחי התאווה החומרית . ישנם מצבים הדרגתיים בהם אדם נמשך אחרי התאווה פעם אחרי פעם עד שקשה לו מאד להתגבר בגלל שהורגל בחטא, לדוג', אדם שמתרגל לקום מאוחר ומפסיד תפילה בזמנה. כל מציאות שבה האדם חי היא אמירה אלוקית ומתוך מצבו של האדם עליו להפעיל את הבחירה החופשית ולהיאבק בתאוות. כשיצליח לנצח את יצרו, האדם יהיה זכאי לעוה''ב. אחרי שלמדנו שמטרה היא קיום מצוות, נבין מדוע צריך כסף. אדם שנמשך אחרי יצריו מקלקל עימו את העולם כולו, וכשהוא בוחר במצוות הוא מעלה איתו את העולם. אדם מרוויח כסף כדי להתעלות, כדי לקיים מצוות וזה השיקול שהאדם צריך לעשות לפני שהוא קונה, עליו לחשוב כיצד דבר זה שיקנה יעזור לו בעבודת ה'. אדם שסתם קונה בלי לחשוב למה, מאבד שליטה על בחירתו וכספו ומגיע לחובות. ארגון פעמונים למשל, עוזר לאנשים להתנהל עם כספם בצורה בריאה. אדם צריך לעשות חשבון פשוט ולראות שהוא אינו מוציא יותר ממה שהוא מרוויח ורק אחר כך הוא יכול להגיע לחשבון התורני, כלומר לקנות כל דבר למטרת עבודת ה'. אדם צריך לדעת מי הוא, האם הוא כוחותיו היצריים או הכוחות הטובים שבו, כך הוא בונה את אישיותו ומתעלה.

מומלץ בשבילך