הקדשת שיעור

"למה צמנו ולא ראית ? " - הצום איננו מטרה אלא אמצעי

י"ז תמוז תשע"א
ספר ישעיהו פרק נח'

מומלץ בשבילך