הקדשת שיעור

'למה נגרע- אין אבוד' - על חגם של בעלי התשובה

ט' סיון תשע"ו
מה ענינו של פסח שני ואיזו הוראה בעבודת ה' הולידה מחג זה תנועת החסידות.

מומלץ בשבילך