למה ומתי התורה ומצוותיה מאבדים את מתיקותם ?

מומלץ בשבילך