הקדשת שיעור

לכל אחד מישראל יש אות אחת בתורה

מומלץ בשבילך