לכל אדם יש השפעה עולמית שאיננה מוגבלת למימדיו הגופניים

י"ב חשון תשע"ט
שער א' פרק ד'

מומלץ בשבילך