לכל אדם יש את המסילה של חייו לתיקון אישיותו

מומלץ בשבילך