הקדשת שיעור

"לכה ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני"

מומלץ בשבילך