"לית עלמא מתקיימא אלא ברזא" - על כיסוי, סוד, וגילוי

מומלץ בשבילך