"לית דעתיר כחזירא"

ג' טבת תשע"ט
עמוד 239 בספר 'שיחות הרב צבי יהודה על ספר אורות' המאמר ישראל ותחייתו פרק טו' שיחה ב'

מומלץ בשבילך