לימוד התורה נותן לאדם הויה ערכית דומיננתית

מומלץ בשבילך