הקדשת שיעור

"לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו"

י"ט אלול תשע"ב

מומלץ בשבילך