לוחות ושברי לוחות - על אמון ואמונה

ד' אלול תשע"ו
מה משמעות המחלקות בין רש"י לרמב"ן בעניין הארון של הלוחות השבורים וכיצד זה מהווה פתיח לעבודת חודש אלול

מומלץ בשבילך