הקדשת שיעור

להסתכל על עצמנו בגובה העיניים - בחבלי משיח

מומלץ בשבילך