הקדשת שיעור

"להיות תלמידי אמותינו ואבותינו בחבלי משיח"

מומלץ בשבילך