הקדשת שיעור

"להיות נקיים מה' ומישראל - בחבלי משיח"

מומלץ בשבילך