"להיות טוב לכל"

כ"ז סיון תשע"ג
ספר אורות, אורות ישראל פרק ב' פסקה א' (עמ' קמג).

מומלץ בשבילך