לב טוב - המקור לכל הדרכים הטובות

י"ג חשון תשע"ח
פרק שני משנה יג'

מומלץ בשבילך