הקדשת שיעור

לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון

ו' שבט תשע"ה
שולחן ערוך חלק אורח חיים סימן קפה

מומלץ בשבילך