"לא תשנא את אחיך בלבבך" - חשיבותה של המחשבה

ז' ניסן תשע"ד
אנו רגילים להחשיב את המעשים, פחות מכן את הדיבור והרבה פחות את המחשבה. התורה מייחסת דווקא למחשבה חשיבות רבה.

מומלץ בשבילך