הקדשת שיעור

"לא תצא עוד עמנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל"

ג' כסלו תשע"ב
פרק כא' פסוק טו'

מומלץ בשבילך