לא קיימת מציאות של חיים ללא צער והתלבטויות

מומלץ בשבילך