הקדשת שיעור

לא ניתן להפריד את העניין הלאומי והעניין הדתי בישראל

ב' תמוז תשע"ד
ישראל ותחייתו פרק לא' ותחילת המאמר אורות התחיה פסקה א'

מומלץ בשבילך