הקדשת שיעור

לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה - מקומה של השתיקה וערכה - שיעור מספר 12

ה' תמוז תשע"ב
פרק ראשון משנה טז'

מומלץ בשבילך