"לא יטמא בעל בעמיו להחלו"

ט' אייר תשע"ח
ספר ויקרא פרק כא' פסוק ד'

מומלץ בשבילך