"לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו"

מומלץ בשבילך