לאדם טוב מראים לו חלום רע ולאדם רע מראים לו חלום טוב - הכיצד ?

כ"ד שבט תשע"ט
עין א"ה על מסכת ברכות דף נה'

מומלץ בשבילך