הקדשת שיעור

לאדם השפעה על עולמו וגם על העולמות העליונים

מומלץ בשבילך