הקדשת שיעור

כשקשה לאדם תחום עשייה מסויים זה מפני שהחיוניות והשייכות שלו אליו איננה ברורה לו

ט"ו אייר תשע"ח
בספר 'בית נאמן בישראל' מאת הרב מרדכי שטרנברג

מומלץ בשבילך