הקדשת שיעור

כשעם ישראל מאוחד אי אפשר לקלל אותו או לפגוע בו

מומלץ בשבילך