כשההזיה נתפסת כמציאות בעצמה...

י"ג אלול תשע"ד
סוגיית סנדל המסומר חלק ב על פי הגמרא במסכת שבת דף ס' וביאור הרב קוק בספר עין אי"ה כרך שבת ב' פרק שישי פסקה ח'.

מומלץ בשבילך