כשאין לאדם יסודות אמיתיים ללימוד תורה - הלימוד שלו לא יפעל את פעולתו

מומלץ בשבילך