"כשאדם רוצה להיות דוקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה"

כ"ז חשון תשע"ו
אורות התשובה פרק יד' פסקה לז'

מומלץ בשבילך