כמה צריך לדקדק ולכוין בקריאת שמע - שו"ע סימן סא' סעיפים יא' - יג'

מומלץ בשבילך