כמה דברים האסורים לעשות ביום טוב, ואיזו מהם מותרים על ידי שינוי - שו"ע סימן תקי' סעיף יא'

י' אייר תשע"ט
הבערה ולהחם מים מותר ביום טוב - שו"ע סימן תקיא' סעיפים א,ב

מומלץ בשבילך