כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו - חכמתו מתקיימת

ג' כסלו תשע"א
משנתו של רבי חנינא בן דוסא פרק שלישי משנה יא'

מומלץ בשבילך